ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatos kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

ÜZEMELTETŐI ADATOK, INFORMÁCIÓK

Cégnév: Hegedüs Csaba E.V. (DiamondCarp termékek)
Székhely: 2721 Pilis, Árpád utca 19
Panaszkezelés cím: 2721 Pilis, Árpád utca 19
Telefon: +36704162840
Ügyvezető igazgató: Hegedüs Csaba
Kapcsolattartó: Hegedüs Csaba
E-mail: rendeles@diamondcarp.hu
Számlaszám: 10701276-71104623-51100005

Regisztrációs szám: 52112449
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: N/A
Szerződés nyelve: magyar
Szállítási partner: MPL
Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 9-16 óra között
Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: 1-3 munkanap
Webáruház domain: www.diamondcarp.hu

WEBÁRUHÁZ SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Onlinex Solutions Kft.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em. 7.
Adószám: 26701581-1-04
Cégjegyzékszám: 04-09-014868

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

Webáruházunkban horgászattal kapcsolatos termékeket talál. Az egyes termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékoldalon tudja megnézni. Megrendelés után a terméke(ke)t 1-2 napon belül feladjuk vagy a fent megadott címen személyesen is átvehető előzetes egyeztetés után.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak egységárak, magyar forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt áfát. Alanyi adómentesség miatt 0%.

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

A vásárlás regisztrációval lehetséges. A termékeket kosarába helyezheti és fiókjába történő belépés után lehetséges a rendelés véglegesítése.

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-16 óra között. A megadott időponton kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben ez a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Rendelés leadásakor a vásárló egy automatikus visszaigazoló email-t kap. Amennyiben a rendelt termék van raktáron 1-2 nap a szállítás idő. A termék adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg. Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott email címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeink egyikén.

A MEGRENDELT TERMÉK DÍJÁNAK FIZETÉSE

Webáruházunkban az alábbi fizetési módok közül tud választani:
• Utánvét - készpénz/bankkártya a futárnak az áru átvételekor
• Előre utalás megadott számlaszámra - a számlaszámot emailben találja a megrendelés visszaigazolásával együtt.

• Bankkártyás fizetés – Barion fizetési rendszeren keresztül (egyelőre ez nem aktív még)

A fizetendő összeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A vételárról minden esetben Áfás számlát állítunk ki, a megrendelésben megadott névre. A számlát 3 napon belül elektronikusan a vevő által megadott email címre küldjük. Amennyiben nem találja a számlát, kérem nézze meg a levelezőrendszer SPAM mappáját is és ha ott sem találja, kérem jelezze és a számlamásolatot elküldjük Önnek. Természetesen, ha nincs email fiókja, kérheti a termékkel együtt a számlát nyomtatott formában is.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS, INFORMÁCIÓK

Webáruházunk megrendeléseit az MPL kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Az MPL kétszeri sikertelen kézbesítést követően lehetőséget nyújt postaponton történő átvételre további 5 napig. Amennyiben ott sem történik átvétel, visszaküldi a csomagot a feladónak.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS DÍJSZABÁSA

A szállítás díja függ a megrendelt termék árától illetve súlyától, valamint a fizetés módjától.

 

FELHÍVÁS A CSOMAGOK ÁTVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt terméke(ke)t, amennyiben a megrendelés után el tudja utalni az összeget vagy a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén az újraküldést kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

 

JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

10.000 Ft feletti termékeinkre 1 év kötelező jótállást biztosítunk.

A meghibásodott terméket a székhelyen (2721 Pilis, Árpád utca 19) is ledhatja vagy postázhatja ugyanerre a címre. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel küldött csomagot nem tudunk átvenni!

Jótállásunk csak a szakszerűen használt, külsőleg sértetlen, és az általunk kiállított számlával igazolt termékekre érvényes. A jótállás érvényét veszti,

            - Nem rendeltetésszerű használat esetén

            - A készülék megbontása esetén.

            - Külsérelmi nyomok esetén. Törés, repedés és egyéb behatások.

            - Beázás a rendszeres tisztítás hiánya miatt.

            - Nem engedélyezett átalakítás.

            - Akkumulátorok és tartozékok esetén beázás.

A jótállási idő kezdete a termék átvételének dátuma. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időt vállalunk.

Jótállási igény esetén, a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőn belül a megrendelő elsősorban a termék javítását, másodsorban a termék cseréjét vagy árának leszállítását kérheti, illetve elállási jogát gyakorolhatja, ha a termék kijavítására vagy kicserélésére nincs lehetőség.

Bárminemű problémáját (jótállási, szavatossági kérdések - termékcsere, jóváírás stb.) telefonon a 06704162840-es számon munkanapokon 8-17 óra között vagy emailben rendeles@diamondcarp.hu tudja intézni, személyes ügyintézésre előre egyeztett időpontban a székhelyen van lehetősége.

A személyesen átvett áruk vonatkozásában a termék cseréjére vagy árának visszafizetésére csak személyes ügyintézés keretében van lehetőség.

 

1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a mi vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Termék hibája esetén Ön - választása szerint - kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Kormány rendelet alapján az általunk forgalmazott a jótállási körbe eső (10.000,- Ft feletti értékű) termékek vonatkozásában jótállásra kötelesek vagyunk.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A vonatkozó jogszabályban foglaltakban jótállási körbe eső (10.000,- Ft feletti értékű) termékeinknél 12 hónap jótállást vállalunk.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállásunk csak a rendeltetésszerűen használt, külsőleg sértetlen, és az általunk kiállított számlával igazolt termékekre érvényes. A jótállási idő kezdete a termék átvételének napja. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál.

Bárminemű problémáját (jótállási, szavatossági kérdések - termékcsere, jóváírás stb.) telefonon a 06704162840-es számon munkanapokon 8-17 óra között vagy emailben rendeles@diamondcarp.hu tudja intézni, személyes ügyintézésre előre egyeztett időpontban a székhelyen van lehetősége.

Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy árucserére vagy pénzvisszafizetésre a postai úton leadott megrendelésekkel kapcsolatban személyes ügyintézés esetén is csak postai úton van lehetőségünk.

A személyesen átvett áruk vonatkozásában a termék garanciális cseréjére vagy árának visszafizetésére csak személyes ügyintézés keretében van lehetőség.

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni email-ben az rendeles@diamondcarp.hu email címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. Utánvéttel feladott csomagot nem áll módunkban átvenni! A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog
• Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ
• Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra
• Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek
• Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta
• Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA

(Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett: Hegedüs Csaba
2721 Pilis, Árpád utca 19.
tel.: +36704162840
email: rendeles@diamondcarp.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt

PANASZKEZELÉS

Termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos panasz esetén az alábbi elérhetőségeinken tehet bejelentést:

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Hegedüs Csaba E.V. / www.diamondcarp.hu

Postázási cím: 2721 Pilis, Árpád utca 19

Telefonszám: +36704162840

E-mail: rendelés@diamondcarp.hu

Ügyfélszolgáltunk hétfőtől-péntekig 8 és 17 óra között áll rendelkezésükre.

Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja.

A vállalkozásunkat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

Honlapunk: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti.

Online vitarendezés

Az Európai Bizottság létrehozott egy olyan honlapot, amelyen keresztül lehetőség nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitákat ezen keresztül rendezzék, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók a távolságok ellenére is tudják érvényesíteni jogaikat.

Az online vitarendezési platform elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

SZERZŐI JOGOK

https://diamondcarp.hu/, mint elsődleges weboldal Hegedüs Csaba egyéni vállalkozó (továbbiakban tulajdonos) kizárólagos saját tulajdona, amit szerzői jogvédelem és tartalmát tekintve jogi műnek minősül, ezért nem engedélyezett a weboldal teljes felületén megjelenő tartalom egészének, vagy bármely részletének más internetes, vagy egyéb írásos felületen (többszörözése), újra nyilvánosságra hozatala, publikálása, közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus terjesztése, feldolgozása és értékesítése a tulajdonos kizárólagos írásos hozzájárulása és engedélye nélkül.

Az engedélyezett felületeken a https://diamondcarp.hu/ weboldalról és annak teljes felületén megjelenő bármilyen tartalmat átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozás megjelölésével lehet.

A tulajdonos fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a https://diamondcarp.hu/ domain-nevére, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, www.diamondcarp.hu, valamint az internetes reklámfelületeire egyaránt.

Nem engedélyezett a https://diamondcarp.hu/ weboldal tartalmának, illetve bármely részeinek adaptációja, vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az https://diamondcarp.hu/ weboldalon, vagy azok bármely részének módosítása, vagy indexelése.

https://diamondcarp.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a már engedélyezett hivatkozások kivételével kizárólag a tulajdonos írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a tulajdonost kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 30.000 Ft, illetve szavanként bruttó 1.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a tulajdonos közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Jelen weboldal tartalma tehát nem használható fel Hegedüs Csaba E.V.:, mint szerző és tulajdonos egyértelmű és részletes írásbeli engedélye nélkül:

  • más honlapokon és közösségi oldalakon (Például: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Tumblr., Soundcloud, Sribd, SlideShare, blogok, stb.)
  • nyomtatott kiadványokban (újság, magazin, prospektus, stb.) és könyvekben
  • elektronikus (online) kiadványokban és könyvekben
  • online. vagy offline prezentációkban (sem üzleti, sem oktatási céllal)
  • online, vagy offline tréningeken és tanfolyamokon (sem üzleti, sem oktatási céllal)
  • iskolai, vagy iskolai rendszeren kívüli oktatás keretében (sem online, sem offline formában)
  • személyes, vagy online tanácsadás alkalmával

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Weboldal Általános Szerződési Feltételeit, Adatkezelési nyilatkozatát.